Tuesday, March 29, 2016

Xin quí Mục sư, lãnh đạo Hội Thánh vui lòng điền phiếu thăm dò 
https://docs.google.com/forms/d/1rcEIKLjofDNPRO5v9y1wyxhnVcr5hO9kGicyKD2oJr0
Xin cảm ơn.
============================================================================================================
VBTS Fundraising - 2018-04 - More


February 2017 @ HTBT Carrollton (above)

April 2016 @ HTBTVN Sachse (above)

December 2015 @ MS Duong's Home (above)

@ MS Hue's Home (above)

No comments:

Post a Comment