Saturday, December 2, 2023

CHÀO MỪNG

Chào mừng quý vị , 

Đây là trang web của Ban Hiệp Nguyện (BHN) của các Mục sư và Hội Thánh Tin Lành trong vùng DFW. 

Hy vọng nơi đây quý vị sẽ tìm được những thông tin về các Mục sư, các Hội Thánh trong vùng. Chúng tôi luôn hoan nghênh quý thân hữu và đồng hương đến nhà thờ gần nơi quý vị sinh sống để cùng thờ phượng Thiên Chúa với chúng tôi.

Ngoài ra, quý vị cũng có thể tìm thấy các mục vụ của Hội Thánh hoặc tổ chức Tin Lành trong vùng để cùng nhau phục vụ đồng hương trong cộng đồng.

Trân trọng, 

TM BHN

No comments:

Post a Comment