SINH HOẠT | UPCOMING EVENTSNHÓM HIỆP NGUYỆN QUÝ MỤC SƯ & LÃNH ĐẠO ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH
* Thứ Bảy thứ Nhì của các tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12, lúc 9:30AM

NHÓM HIỆP NGUYỆN LẦN TỚI (THÔNG CÔNG TẾT CỦA OBMS)TẠI HTBT IRVING (MS TRỌNG)
* Chúa Nhật 18/2/2024, lúc 4:00PM
 
 

No comments:

Post a Comment