TIN TỨC | NEWSWelcomeTin Tức Hội ThánhThứ Bảy 2 tháng 11, 7:00pm Thiên Ca Thánh NhạcHT Phục Vụ - 6516 Sachse Rd.  Sachse, TX 75048
Tối Thứ Sáu & Thứ Bảy 8-9 tháng 11 - Huấn Luyện Chứng Đạo HT Lời Chúa - Mục sư Sơn và đội Team của ông từ Houston đến để huấn luyện.Nếu quý vị muốn tham gia xin cho MS Long biết số người để in bài vở và chuẩn bị cho bữa ăn. -  pastorlongnguyen@gmail.com
Chúa Nhật 08/12/19, 6:30pm - Chương Trình Ý Nghĩa Giáng Sinh -
HT Tinh Lành Baptist - 2015 E. Peters Colony Rd. Carrollton, TX 75007

Chúa Nhật 08/12/19, 7:00pm - Ca Nhạc Giáng Sinh do Chương Trình Niềm Tin & Cuộc Sống & HT Đức Tin tổ chức - Hoàng Nam & Tina và Issac Thái, cùng ban nhạc Crosslinks của DFW.
Thứ Sáu 22/11/19, 8pm - Ca Nhạc Truyền Giảng "Tâm Tình Tạ Ơn" tại HT Yêu Thương Hiệp Nhất (Unity VBC).
Chúa Nhật 8/12/19, 7pm - Ca Nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh - HT Đức Tin
Chúa Nhật 22/12/19, 7:30pm - Chương Trình Mừng Chúa Giáng Sinh - HT Đức Tin
Chúa Nhật 22/12/19, 10:30am - Chương Trình Mừng Chúa Giáng Sinh - HT RedeemerPlano.
Thứ Ba 24/12/19, 8pm - Thánh Lễ Giáng Sinh - HT Yêu Thương Hiệp Nhất (Unity VBC).

==============================

DFW CHRISTMAS 12/14 7:30pm - at GARLAND VBC

Chủ đề: "Niềm Vui Giáng Sinh" (celebration)

No comments:

Post a Comment