TIN TỨC | NEWS

CHƯƠNG TRÌNH GIÁNG SINH 2023 
CỦA CÁC HỘI THÁNH TRONG VÙNG DFW

Hội Thánh Eastview: 24/12/2023 @10:45am
201 E. McDermott. Allen, TX 75002

Hội Thánh Báp-tít Green Oaks: 24/12/2023 @7:00pm
4515 SW Green Oaks Blvd, Arlington TX 76017

Hội Thánh Báp-tít Ân Điển: 24/12/2023 @3:00pm
1013 W. Park Row Dr Arlington, TX 76013

Hội Thánh CĐ VN Carrollton: 17/12/2023 @9:00am
3926 Old Denton, Carrollton, TX 75007

Hội Thánh Đức Tin: 23/12/2023 @7:00pm
11312 Shiloh Road, Dallas, TX 75228

Hội Thánh Báp-tít Garland: 17/12/2023 @4:00pm
219 N 7th St., Garland, TX 75040

Hội Thánh Cứu Rỗi: 24/12/2023 @10:30am
2510 N Glenbrook Dr., Garland, TX 75040

HT Grand Prairie 24/12/2023 @6:30pm
Grand Praried, TX

Hội Thánh Fort Worth: 24/12/2023 @6:00pm
4401 Broadway Ave., Haltom City, TX 76117

Hội Thánh Chúa Là Vua: 24/12/2023 @5:00pm
Hewitt, TX

Hội Thánh Báp-tít Irving: 24/12/2023 @11:00am
610 Balleywood Rd., Irving, TX 75060

Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Keller: 24/12/2023 @11:00am
225 Keller Pkwy, Keller, TX 76248

Hội Thánh Longview: 31/12/2023 @6:30pm
Longview, TX

Hội Thánh Yêu Thương Hiệp Nhất: 24/12/2023 @6:00pm
1616 G Avenue, Plano, TX 75074

Hội Thánh Redeemer: 17/12/2023 @6:00pm
1301 E. Plano Parkway, Plano, TX 75074

Hội Thánh New Life Assembly: 24/12/2023 @5:00pm
3212 Kyle Rd. Rowlett, TX 75188

Hội Thánh Phục Vụ: 17/12/2023 @5pm
6516 Sachse Road, Sachse, TX

    No comments:

    Post a Comment